Arbeidsflate for lærestedene

Sist oppdatert: 01.07.2014
Arbeidsflaten er en sikker elektronisk kanal, som brukes til å rapportere opplysninger fra lærestedene til Lånekassen.

Slik logger du på arbeidsflaten første gang

Når du er registrert som bruker av arbeidsflaten, vil du få en e-post med en lenke som du bruker for å lage passord.

  1. Når du klikker på lenken vil bildet under åpne seg.
  2. Du vil motta en verifikasjonskode på SMS, som du fyller inn i feltet "Verifikasjonskode".
  3. Lag nytt passord.
  4. Klikk på "Send", og du er logget inn.

Dersom du ikke har tilgang til arbeidsflaten
Hvert lærested har en administrator for arbeidsflaten. Administratoren ved ditt lærested kan gi deg tilgang til arbeidsflaten.

Dersom administratoren ved lærestedet ditt har sluttet / har permisjon / er langtidssykemeldt
Hvis noen på lærestedet har tilgang til arbeidsflaten, kan dere bruke skjema ”Bytte administrator” som dere finner i arbeidsflaten. Hvis ingen ved lærestedet har tilgang til arbeidsflaten kan dere ta kontakt med Lånekassen.