Arbeidsflate for lærestedene

Sist oppdatert: 27.09.2013
Ny arbeidsflate for lærestedene åpnet i mai. Alle administratorer og brukere har fått informasjon på e-post om innlogging.

Alle må lage nytt passord

Alle administratorer og brukere som var registrert i den gamle arbeidsflaten, med rett e-postadresse og mobilnummer, vil få tilgang til den nye arbeidsflaten. Brukernavnet vil være e-postadressen din, men du må lage nytt passord. Ta kontrakt med administratoren ved ditt lærested dersom du er usikker på om du er registrert som bruker. Det er administratoren som legger til nye brukere.

Slik logger du på arbeidsflaten første gang

Administratore og brukere har fått e-post med en lenke som du bruker for å lage passord.

  1. Når du klikker på lenken vil bildet under åpne seg.
  2. Du vil motta en verifikasjonskode på SMS, som du fyller inn i feltet "Verifikasjonskode".
  3. Lag nytt passord.
  4. Klikk på "Send", og du er logget inn.

Dersom du ikke har tilgang til arbeidsflaten
Hvert lærested har en administrator for arbeidsflaten. Administratoren ved ditt lærested kan gi deg tilgang til arbeidsflaten.

Dersom administratoren ved lærestedet ditt har sluttet / har permisjon / er langtidssykemeldt
Hvis noen på lærestedet har tilgang til arbeidsflaten, kan dere bruke skjema ”Bytte administrator” som dere finner i arbeidsflaten. Hvis ingen ved lærestedet har tilgang til arbeidsflaten kan dere ta kontakt med Lånekassen.

 

Klikk her for å logge inn i arbeidsflaten.