Søk godkjenning for ny utdanning

Sist oppdatert: 30.05.2014
Alle læresteder må sende inn søknad om støtterett for utdanninger som ikke er godkjent av Lånekassen tidligere. Dette gjelder også utdanninger som er godkjent etter en utdanningslov. Slik godkjenning gir ikke automatisk støtterett i Lånekassen.

Dersom du skal søke om støtterett for en utdanning ved et lærested som allerede har utdanninger som er godkjent i Lånekassen, finner du søknad om støtterett på arbeidsflaten.

Gjelder læresteder uten utdanninger godkjent av Lånekassen

Dersom du skal søke om støtterett for en utdanning ved et lærested som ikke har utdanninger som er godkjent i Lånekassen, finner du nyttig informasjon nedenfor.

Forskrifter

  •  Les mer om hvilke utdanninger som kan bli godkjent for støtte i Lånekassens tildelingsforskrift , første del, kapittel 4 og 7
  • Vær oppmerksom på at opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med NAV ikke gir rett til støtte, jf. første del av tildelingsforskriften , § 4-6, bokstav c.

Send inn opplysninger

Nye læresteder må sende følgende opplysninger til Lånekassen:

  • Navn på lærestedet
  • Postadresse, postnummer og poststed
  • Adresse til lærestedets nettside
  • Lærestedets e-postadresse
  • Lærestedets målform
  • Lærestedets lovgodkjenning
  • Administratorskjema (ta kontakt for å få tilsendt skjema)

For å kunne søke om støtterett, må dere bruke Lånekassens arbeidsflate for lærestedene. Arbeidsflaten er en portal for å utveksle opplysninger mellom Lånekassen og lærestedene. For å få tilgang til arbeidsflaten, må dere utnevne en administrator av arbeidsflaten. Fyll ut og send inn administratorskjema med opplysninger om personen ved lærestedet som ønsker tilgang til arbeidsflaten.

Send opplysningene, skjema og eventuell dokumentasjon per e-post til , eller per post til:

Lånekassen
Postboks 430 Alnabru
0614 Oslo

Når vi har opprettet tilgang for dere i arbeidsflaten, vil dere motta en e-post med innloggingsopplysninger.