Søk godkjenning for nye utdanningsopplegg

Sist oppdatert: 27.03.2014

Alle læresteder må sende inn søknad om støtterett for utdanningsopplegg som ikke er godkjent av Lånekassen tidligere. Dette gjelder også utdanningsopplegg som er godkjent etter en utdanningslov. Slik godkjenning gir ikke automatisk støtterett i Lånekassen.


Frist for å søke støtterett  

  • Lærestedene må søke om støtterett for nye utsanningsopplegg så snart det er avklart at de blir satt i gang, og i god tid før oppstart.
  • Frist for å søke støtterett er 15. november for høsten og 15. mars for våren. Denne fristen gjelder ikke for kurs som starter etter 1. mars eller 1. november 

Krav til utdanningsopplegg

  • Alle kurs- og utdanningstilbud må være godkjent etter en utdanningslov før Lånekassen kan vurdere studiestøtte til elevene/studentene som følger opplegget.
  • Vær oppmerksom på at opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med NAV ikke er støtteberettiget, jf. første del av forkrift for tildeling, § 4-6, bokstav c.
  • Les mer i Lånekassens forskrift for tildeling, første del, kapittel 4 og 7. 

Private videregående skoler uten offentlig godkjente læreplaner

  • Kurs/utdanningstilbudene ved private videregående skoler som ikke følger offentlige godkjente læreplaner, må være godkjent etter privatskolelova § 2-1 eller lov om voksenopplæring § 17 før dere kan sende inn søknad om godkjenning om støtterett til Lånekassen.
  • Utdanningsdirektoratet behandler søknader etter privatskolelova eller lov om voksenopplæring.

Fagskoleutdanning

Kurs/utdanningstilbudene ved fagskoler må være godkjent etter fagskoleloven før dere kan sende inn søknad om godkjenning om støtterett til Lånekassen. Det er NOKUT som behandler søknad om godkjenning etter fagskoleloven.

Send inn skjema

  • Dere finner søknadsskjema på arbeidsflate for lærestedene.
  • Nye læresteder som ikke har fått tilgang til arbeidsflate for lærestedene, kan bruke .

Dersom dere har spørsmål om godkjenning av utdanningsopplegg, kan dere ringe Lånekassens lærestedstelefon: 815 75 222.