Informasjonsmøter for lærestedene 2014

Sist oppdatert: 05.06.2014
Årets informasjonsmøter for lærestedene ble avholdt i perioden april til juni.

Presentasjon fra møtene 

Presntasjon av Lånekassens støtteordinger 

 • Stipend og lån til elever med ungdomsrett
 • Endringer i satser og programområder for utstyrsstipend
 • Utveksling i utlandet
 • Stipend og lån til elever/studenter uten  ungdomsrett
 • Omgjøring av lån til stipend
 • Hvis eleven/studenten blir syk
 • Hvis eleven/studenten får barn under utdanningen
 • Flyktningestipend

Presentasjon av søknadsprosessen og arbeidsflaten 

Søknadsprosessen

 • Elektronisk signering og BankID
 • Steg for steg: Fra eleven/studenten søker til støtten blir utbetalt

Oppgaver i arbeidsflaten

 • Årstimer
 • Frammøte: Oppklaring av uklarheter og misforståelser
 • Fravær: Oppklaring av uklarheter og misforståelser
 • Nyheter i arbeidsflaten for enkelte typer læresteder

Her finner du tildelingsforskriften for 2014-2015