Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Hvem kan få omgjøringslån gjort om til stipend?

    Du kan bare få omgjort lån til stipend hvis du er borteboer.

    Bor du sammen med foreldrene dine har du ikke rett til stipend. Du får da ikke et omgjøringslån, men beløpet utbetalt som ordinært lån som ikke blir gjort om til stipend.

    Du kan heller ikke få omgjøringslån hvis du bor i egen boenhet i dine foreldrers hus eller betaler husleie hjemme. Er huset til foreldrene dine delt inn i fem eller flere og klart avskilte boenheter, og du bor i egen boenhet, kan du få omgjøringslån.