Tilbakebetaling 2014

Sist oppdatert: 01.07.2014
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014.
 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter i 2014
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse i 2014/15
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2014 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2014 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger
 5. Femte del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral