Coronavirus

Information on the various measures which apply in connection with the coronavirus for pupils, students and anyone repaying a student loan.

Document a drop in income to get the grant

In January, Lånekassen asks students and pupils who received additional loans to provide documentary proof of the fact that they suffered a drop in income due to the coronavirus situation

Additional loan - spring of 2021

If you have had a drop in income due to the coronavirus situation in all or part of the period 16 June 2020 to 15 June 2021, you may be entitled to a additional loan.

This information is currently only available in Norwegian. It will be updated in English.

Tilleggslånet er på 26 000 kroner

Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid. Du kan ikke søke om bare en mindre del av lånet.

10 400 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, hvis du kan dokumentere at du har rett til lånet.  

Nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet

Arbeidsinntekten din må ha gått ned, og dermed ha vært lavere enn før nedgangen i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021. Du kan også ha rett til lånet hvis arbeidsgiver trakk tilbake et jobbtilbud på grunn av korona.

Med arbeidsinntekt mener vi ordinær lønnsinntekt eller inntekt fra frilansoppdrag og liknende. Kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekt fra husleie, avkastning på aksjer og liknende, regnes derfor ikke som arbeidsinntekt. Har du hatt økte utgifter, regner vi heller ikke dette som nedgang i inntekt.

Vilkår for studenter for å kunne søke

Bare studenter over 18 år som får lån og stipend fra Lånekassen våren 2021 kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

 • du ha fått lån og stipend fra Lånekassen i perioden du hadde nedgang i inntekt
 • du hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
 • du kunne dokumentere nedgangen i inntekt og årsaken til det
 • koronasituasjonen være årsaken til nedgangen i inntekt 

Vilkår for elever for å kunne søke

Bare elever over 18 år som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2021 kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

 • du ha fått lån til søkere som er 18 år eller eldre, etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, i perioden du hadde nedgang i inntekt. 
 • du ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
 • koronasituasjonen må være årsaken til nedgangen i inntekt 
 • du kunne dokumentere nedgang i inntekt og årsaken til det

Alle som kan søke får en e-post om det

Det vil ikke være mulig for alle å søke samtidig. Du får en e-post fra oss når din søknad er klar. Vent med å søke til du har mottatt e-posten fra oss. Vi sender de første e-postene 26. februar, og alle skal etter planen få e-posten i løpet av 3–4 dager. 

Søknadsfristen er 30. juni. 2021

Du trenger ikke søke med én gang du får søknaden. Er usikker på om du har rett til lånet, bør du vente med å søke til du er sikker. 

Søknaden vil være tilgjengelig på Dine sider til og med den datoen. 

Konsekvenser av å gi feil opplysninger 

Hvis du søker om tilleggslånet, må du gi en egenerklæring i søknaden på at du oppfyller vilkårene. Kan du ikke dokumentere at du har rett til lånet, må du ikke søke. 

Du har opplysningsplikt, og det betyr at du har plikt til å gi oss riktig informasjon når du søker. Du har også plikt til å si fra om situasjonen din endrer seg etter at du har søkt. 

Dersom du bryter opplysningsplikten, kan det få alvorlige konsekvenser. Les om konsekvensene av å bryte opplysningsplikten i forskriften. 

You are not required to submit any documentation about your income now

If the exemption from the income threshold in 2020 applies to you, you do not need to submit anything yet. You should do so after you have received your decision about conversion for 2020, and only if your income has exceeded the threshold.

Exceptions to the income threshold

If you have received extra income for work that is directly related to the coronavirus epidemic, you can have your loan converted into a grant, even if you have earned more than Lånekassen’s income threshold in 2020 and 2021.

There is a limit to how much you can earn before your grant can be reduced, or for not having part of your loan converted into a grant.

The exception rule applies for 2020 and 2021

The exemption rule means that Lånekassen will disregard income that is above the threshold between 1 March and 31 December 2021, if such is payment for work directly related to the coronavirus pandemic. This means that you can earn over the threshold for 2020 and 2021 during this period, and still have your loan converted into a grant. If you have other income that is not directly related to the coronavirus pandemic during the same period, the exception will not apply to such income.

This exception only applies to certain groups

The government has determined that this exemption shall apply to students in higher and other education in Norway and abroad:

 • students in Norway working in the healthcare sector
 • students abroad, both those working in the healthcare sector in Norway and those who may be working in the country in which they are studying
 • police students who sign up to work for the police or emergency services
 • students who are ordered to serve in the Home Guard or Civil Defence Corps

Furthermore, students who have children will not receive a reduction in their childcare grant on the basis of additional income from work directly related to the coronavirus pandemic which has been carried out by their spouse or partner. This exception also applies between 1 March and 31 December 2020. If your partner or spouse has other income that is not directly related to the coronavirus pandemic during the same period, the exception will not apply to such income.

You must document that the income is directly related to the pandemic

The exception only applies to you if you receive a decision that you have income above the income threshold in 2020 or in 2021.

When assessing whether or not you are entitled to a grant for the calendar year of 2020, we will not be checking to see how much your 2020 income was until the summer of 2021.

This means that you should wait until then to submit documentation showing that you or your partner/spouse have had income directly related to the coronavirus pandemic. If your income did not exceed the threshold, you do not need to submit anything.

Do not submit documentation for 2021 yet

If you have income above the limits for 2021, you must wait to submit documentation for 2021 until 2022. It Is not until the summer of 2022 that we will check your income for the calendar year 2021. You must only submit documentation if you receive a decision that you have earned above the limits for 2021.

The wealth and social security benefit thresholds still apply

No exceptions have been made to the thresholds which apply to how much wealth or social security benefit you can have before your grant is reduced. These thresholds still apply to students who could be exempt from the income threshold due to work directly related to the coronavirus pandemic.

Income threshold for 2020

The threshold is NOK 188,509 when you receive support for more than seven months in 2020, and NOK 471,270 when you receive support for seven months or less in 2020.

Read more about income and assets

You can still receive a grant even if you live at home

Pupils and students who have to live at home due to the coronavirus situation can receive a grant.

(This information is currently only available in Norwegian. It will be updated in English.)

Vanligvis er det bare studenter som bor borte som kan få stipend, og elever som bor borte som får borteboerstipend. På grunn av koronapandemien er det gjort unntak fra disse reglene.

Gjelder bare de som må bo hjemme på grunn av koronapandemien

Unntaksreglene gjelder bare for elever og studenter som normalt sett hadde planlagt å bo borte, men som nå må bo midlertidig hjemme på grunn av koronapandemien.

Det vil si at elever og studenter som i en normal situasjon ville bodd hjemme, fortsatt ikke har rett til stipend. 

Unntaket gjelder våren 2021 for studenter og elever som tar utdanning i Norge

Alle elever og studenter som får støtte som borteboere, men som midlertidig bor sammen med foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboere våren 2021.

Unntaksregelen gjelder bare våren 2021 for studenter og elever i Norge. Bodde du hjemme høsten 2020, har du ikke rett til lån eller stipend som borteboer.

Unntaket gjelder hele 2020–2021 for elever og studenter som tar utdanning i utlandet

Alle elever og studenter som bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine høsten 2020 og våren 2021 på grunn av koronapandemien, blir regnet som borteboere hele semesteret.

Remember to stop your direct debit payments

If you are granted deferral of your bill payments, please remember to stop your direct debit payments.

Additional payment deferrals

You can defer bills with deadline in the period March 2020 to June 2021 without using your fixed quota of 36 deferrals.

Anyone can apply for deferred payment of their bills

You apply for payment deferral on Your Pages, and you do not need to explain why you are applying or submitting documentation.

This also applies if you have used up your 36 payment deferrals, or if your payment deferral application has been rejected because you have already used up your 36 deferrals.

Customers with terminated loans are also eligible for payment deferrals. Read more about terminated loans here.

Applies to bills between March 2020 and June 2021

These additional deferrals apply to the bills with a payment deadline in the period March 2020 to June 2021. But remember that you can only apply for deferral of bills you have not paid.

You will not be eating into your 36 regular payment deferrals during the period between March 2020 and June 2021

If you have applied for deferral of any of your deadlines during the period between March 2020 and June 2021, these additional deferrals will also apply to you – and you will not be "eating into" your 36 deferrals by applying.

You will pay more interest when you defer payment

When you defer a payment, we will extend your repayment time. As a result, you must pay more interest overall than you would have done if you had not deferred payment. If you defer one bill, we will extend the repayment period by one month. If you postpone two bills, we will extend it by two months, and so on.

Your payment schedule will be updated on Your Pages each time you are granted a deferral.