Viktig informasjon

Du kan bruke uttalelsen når du skal søke om visum og studieplass

  • Støttebeløpene i foreløpig uttalelse om retten til støtte er gitt med forbehold om at Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett for 2019.
  • Denne uttalelsen er ikke en garanti om at du vil få støtte fra Lånekassen.
  • Beløpet er bare en foreløpig beregning av støtte ut fra den utdanningen du har planlagt.
  • Du vil først få svar på om du kan få støtte og hvor mye du kan få, når vi behandler søknaden din om stipend og lån.

Du kan få støtte til skolepenger
Du kan få opptil 133 752 kroner i vanlig skolepengestøtte. Betaler du mer enn det, kan du få opptil 72 320 kroner som tilleggsstipend, dersom du tar en utdanning på et lærested som er omfattet av denne ordningen. På lanekassen.no/tilleggsstipend ser du hvilke læresteder dette gjelder.

Dersom du betaler mer enn 133 752 kroner, kan du få et tilleggslån til dekning av skolepenger på opptil 103 632 kroner. Tilleggslånet blir utbetalt dersom skolepengene enten er høyere enn skolepengestøtten på 133 752 kroner, eller høyere enn 206 072 kroner, det vil si summen av skolepengestøtte på 133 752 kroner og tilleggsstipend på 72 320 kroner. Du kan lese mer om dette på lanekassen.no/tilleggslan.

Du kan få støtte til levekostnader
Du kan få opptil 121 220 kroner til levekostnader (basisstøtte). I tillegg kan du få tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur-reiser i året. Du kan selv regne ut hvor mye stipend og lån du kan få med støttekalkulatoren på lanekassen.no/stottekalk.

Vilkår for å få støtte
Du kan lese mer om vilkårene for å få støtte i kapittel 33–35 i forskriften om utdanningsstøtte på lanekassen.no/forskrifter.

  • Krav til utdanningen: Utdanningen må enten kunne få generell godkjenning av NOKUT som likestilt med norsk høyere utdanning, eller kunne bli forhåndsgodkjent som en del av den bachelor- eller mastergraden du tar ved en norsk institusjon akkreditert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole. Det stilles egne krav til utdanninger innen helsefag.
  • Krav til studiekompetanse: Du må ha oppnådd generell studiekompetanse i Norge, eller være over 25 år og ha fått studierett på grunn av realkompetanse. Det kan bli gjort unntak for dette vilkåret i enkelte tilfeller. Unntakene kan du lese mer om her.
  • Krav om statsborgerskap: Du må enten være norsk statsborger eller ha rett til støtte som arbeidstaker fra EØS- og EFTA-land eller familiemedlem av ham/henne. Andre utenlandske statsborgere som får støtte til utdanning i Norge, kan få støtte til å ta en del av den norske utdanningen i utlandet. Mer informasjon finner du her.
  • Krav om tilknytning til Norge: Selv om du er norsk statsborger, må du oppfylle kravet om tilknytning til Norge for å få støtte til utdanning i utlandet, for eksempel ved å ha bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to år i løpet av de siste fem årene før utdanningen starter. Les mer om andre måter du kan oppfylle tilknytningskravet her.

Vi viser også til kravene i første del av forskriften: Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte.

Du må ha endelig opptaksbevis når du skal søke om støtte
Du søker om stipend og lån på lanekassen.no. Husk å legge ved de papirene/dokumentene vi ber om. Du må søke på nytt for hvert undervisningsår (høst- og vårsemester).

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code