Korona

Koronatiltakene som gjelder nå

Noen tiltak gjelder bare våren 2022, og andre gjelder for hele 2022:
  • elever og studenter som tar utdanning i utlandet kan få lån og stipend om de må bo hjemme på grunn av korona våren 2022
  • ekstra betalingsutsettelser i perioden mars 2020 til desember 2022
  • unntak fra inntektsgrenser for studenter med arbeid i enkelte sektorer i hele 2022
  • unntak fra de vanlige forsinkelsesreglene for studenter som blir forsinket i utdanningen på grunn av koronapandemien

Forsinket i utdanningen eller syk?

Les om hvilke ordninger Lånekassen har for deg.

Koronatiltak i 2020-2021

Aktuelt regelverk