Sende inn resultater for bussjåførutdanning

Sist oppdatert: 23.04.2019
Alle trafikkskoler som har fått godkjent kurs for støtte i Lånekassen, må sende inn resultater for bestått utdanning.

Elevene må selv levere en kopi av førerkortet til trafikkskolen slik at dere kan sende inn resultater for disse. Det er trafikkskolens ansvar å informere elevene om dette. 

Dere skal sende inn resultater gjennom et skjema i arbeidsflaten for læresteder når:

  • den 140 timers komprimerte grunnutdanningen er gjennomført og bestått. 

I de tilfeller hvor eleven også tar førerkort klasse D, skal dere sende inn resultater når:

  • førerprøven for klasse D er bestått og den 140 timers komprimerte grunnutdanningen er gjennomført og bestått. 

     

 

Hva bruker vi disse opplysningene til?

Lånekassen bruker resultatene til å vurdere om eleven har rett til omgjøring av lån til stipend på bakgrunn av bestått utdanning, og i forbindelse med vurdering av faglig forsinkelse. 

Frister
Trafikkskoler som har fått godkjent bussjåførutdanning må sende inn resultater for bestått utdanning minst to ganger per år.
Vi oppfordrer dere likevel til å rapportere løpende gjennom hele året. Fristene for å sende inn resultater er 15. desember og 15. juni
Elevene må selv levere en kopi av førerkortet til trafikkskolen slik at dere kan sende inn resultater for disse. Det er trafikkskolens ansvar å informere elevene om dette. 
Dere skal sende inn resultater gjennom et skjema i arbeidsflaten for læresteder når: