Årlig rapportering av utdanninger

Sist oppdatert: 20.04.2020
Vi legger ut en oppgave på arbeidsflaten når lærestedet skal rapportere utdanninger til Lånekassen.

Oppgaven blir lagt ut i løpet av januar.

Dette må du opplyse om

Når du rapporterer hvilke utdanninger lærestedet skal tilby kommende studieår, må du også opplyse om eventuelle endringer i utdanningene. Du må blant annet opplyse om endringer som gjelder:

  • Start- og/eller avslutningsdato 
  • Fagplaner/læreplaner
  • Undervisningsform
  • Undervisningssted
  • Navn på utdanningen
  • Skolepenger

Søknad om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte

Dersom dere ønsker å tilby nye utdanninger dere ikke tidligere har fått godkjent, kan dere sende en søknad om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte til Lånekassen. Søknadsskjema finner du på arbeidsflaten for lærestedene.