Utveksling i utlandet

Sist oppdatert: 19.04.2020
Fagskolestudenter kan få lån og stipend til utveksling i utlandet.

Studenten som skal utveksle må fylle ut opplysninger i D-skjema.
Bekreft opplysninger i D-skjema

Dere må signere og stemple D-skjemaet. Når dere signerer D-skjema, bekrefter dere blant annet: 

  • at utvekslingen blir godkjent som en del av graden studenten tar
  • fra-dato og til-dato for utvekslingsoppholdet
  • hvor mye skolepenger studenten skal betale
  • til hvilket lærested studenten skal betale skolepengene 

Les mer om utveksling.

Studenten som skal ta delstudier må fylle ut opplysninger i D-skjema. 
Bekreft opplysninger i D-skjema
Dere må signere og stemple D-skjemaet. Når dere signerer D-skjema, bekrefter dere blant annet: 
at delstudiet blir godkjent som en del av graden studenten tar
fra-dato og til-dato for utvekslingsoppholdet
hvor mye skolepenger studenten skal betale 
til hvilket lærested studenten skal betale skolepengene 
Les mer om delstudier