Delstudier i utlandet

Sist oppdatert: 19.08.2019
Fra høsten 2017 kan også fagskolestudenter få støtte til delstudier i utlandet. Se § 5-1 i forskriften.

Studenten som skal ta delstudier må fylle ut opplysninger i D-skjema. 

Bekreft opplysninger i D-skjema

Dere må signere og stemple D-skjemaet. Når dere signerer D-skjema, bekrefter dere blant annet: 

  • at delstudiet blir godkjent som en del av graden studenten tar
  • fra-dato og til-dato for utvekslingsoppholdet
  • hvor mye skolepenger studenten skal betale
  • til hvilket lærested studenten skal betale skolepengene 

Les mer om delstudier

Studenten som skal ta delstudier må fylle ut opplysninger i D-skjema. 
Bekreft opplysninger i D-skjema
Dere må signere og stemple D-skjemaet. Når dere signerer D-skjema, bekrefter dere blant annet: 
at delstudiet blir godkjent som en del av graden studenten tar
fra-dato og til-dato for utvekslingsoppholdet
hvor mye skolepenger studenten skal betale 
til hvilket lærested studenten skal betale skolepengene 
Les mer om delstudier