Rapportere frammøte

Sist oppdatert: 20.04.2020
For at eleven/studenten skal få utbetalt lån og stipend, må du rapportere at hun har møtt til undervisningen.

Eleven/studenten må ha opptak, og rett til å gå opp til eksamen, før du kan rapportere frammøte.

Dersom du er usikker på om eleven/studenten har møtt til undervisningen, kan du vente en stund før du melder «Ikke møtt». Du trenger ikke rapportere frammøte for alle på listen samtidig.

Ofte stilte spørsmål om frammøte

Hva regnes som frammøte for elever på nettundervisning?

Det er opp til skolen å vurdere hva de anser som «oppstart/frammøte» ved nettundervisning. 

Hvorfor dukker samme navn opp flere ganger?

 • Dersom en elev/student har sendt flere søknader til Lånekassen, får du én møtt-oppgave per søknad.
 • Du skal rapportere "møtt" hver gang elevens/studentens navn dukker opp i listen, dersom eleven/studenten har møtt til undervisning.

Kan jeg sortere og søke i listen med møtt-oppgaver?

 • Ja, du kan både sortere og søke i listen.
 • Du kan for eksempel sortere på navn eller klasse/utdanning. Klikk på de små pilene øverst i listen.
 • Du kan også søke opp elever/studenter i søkefeltet øverst i listen.

Hva gjør jeg dersom en elever går på et annet utdanningsprogram enn de står oppført på i «møtt-listen»?

Gjelder ordinær videregående utdanning:

 • Dersom eleven har møtt til undervisning, rapporterer du "møtt" på vanlig måte. Dette skal du gjøre selv om eleven går på et annet utdanningsprogram enn det som står på møtt-listen. 
 • Elever som har byttet til et utdanningsprogram med høyere utstyrsstipend, må sende inn en ny søknad for å få mellomlegget.
 • Elever som har byttet til et utdanningsprogram med lavere utstyrsstipend, får beholde stipendet
  de har blitt tildelt i første omgang*.   
  *Når dere melder møtt, er stipendet allerede tildelt, men ikke utbetalt. «Møtt» fungerer som et utbetalingskriterium
  de har blitt tildelt i første omgang.   

Når dere melder møtt, er stipendet allerede tildelt, men ikke utbetalt. «Møtt» er et utbetalingskriterium.

Hva gjør jeg dersom en elev står oppført med for eksempel Vg1 i stedet for Vg2?

Gjelder ordinær videregående utdanning:

Dersom eleven har møtt opp til undervisning, rapporterer du "møtt" på vanlig måte. Det har ingenting å si for beløpet på lånet og stipendet om eleven går Vg1 eller Vg2.

Hvorfor finner jeg ikke alle elevene/studentene i møttlisten?

 • Det er bare elever/studenter som har fått innvilget lån og stipend for det aktuelle semesteret, som står i listen på arbeidsflaten.
 • Elever i videregående skole som bare har fått utstyrsstipend, får hele beløpet utbetalt i høstsemesteret. Disse elevene står derfor ikke i listen for vårsemesteret.

Hva gjør jeg hvis jeg har rapportert "møtt" ved en feil?

Hva gjør jeg hvis jeg har rapportert "ikke møtt" ved en feil?

Gjelder vårsemesteret:

 • Før 16. januar: Ta kontakt med Lånekassen. Dersom du rapporterer frammøte før 16. januar uten å bruke oppgavelisten, registrerer Lånekassen det som frammøte for høstsemesteret.
 • Etter 16. januar: Du retter opp feilen ved å søke opp eleven/studenten på arbeidsflaten, og klikke på "møtt".

Kan jeg rapportere "møtt" for våren, selv om eleven har hatt stort fravær på høsten?

Dersom eleven møter til undervisning nå, skal du rapportere "møtt" på vanlig måte, via oppgavelisten.

Hvorfor står elever/studenter i listen for våren, selv om jeg har tidligere har rapportert avbrudd for dem?

 • Melding om elever/studenter som har avbrutt utdanningen i løpet av høstsemesteret, fører ikke automatisk til at møtt-oppgaven for vårsemesteret forsvinner fra arbeidsflaten.
 • Du må derfor i enkelte tilfeller likevel rapportere "ikke møtt" for en elev/student i vårsemesteret, selv om du har sendt avbruddsmelding i løpet av høstsemesteret.

Hva er semestrenes varighet?

 • I møtt-oppgavene er semestrenes varighet normalt oppgitt slik:
       - 16.08. til 15.01. for høstsemesteret 
       - 16.01. til 15.06. for vårsemesteret
 • Rapporter "møtt" via oppgavelisten.
 • Du kan bekrefte "møtt" på et tidligere tidspunkt (før 16.08. eller 16.01.) dersom semesteret deres starter tidligere, og eleven/studenten har møtt til undervisning i det nye semesteret.