Fylkeskommunens oppgaver

Sist oppdatert: 25.03.2019
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver fylkeskommunene må utføre for Lånekassen.

Støtte til elever og lærlinger med ungdomsrett

  • Elever og lærlinger som tar videregående opplæring med ungdomsrett, har rett til støtte etter annen del i forskriften om utdanningsstøtte.
  • Les mer om støtte etter annen del

Støtte til elever og lærlinger uten ungdomsrett

  • Elever og lærlinger som tar videregående opplæring uten ungdomsrett, har rett til støtte etter tredje del (høyere og annen utdanning) i forskriften om utdanningsstøtte.
  • Les mer om støtte etter tredje del 

Rapportere til Lånekassen

Klargjør søknader for lærlinger på arbeidsflaten

Dersom Lånekassen trenger bekreftelse i forbindelse med bostipend, blir søknaden sendt til arbeidsflaten.

Endring i stillingsprosent

Rapporter til Lånekassen dersom en lærling endrer stillingsprosent. Du melder fra om endring på arbeidsflaten for lærestedene ved å søke opp lærlingen og velge «endret studiebelastning».  

Avbrudd

Rapporter til Lånekassen dersom en lærling

  • hever eller avbryter kontrakten
  • tar permisjon
  • er permittert i en periode på mer enn seks uker

Du melder avbrudd på arbeidsflaten for lærestedene ved å søke opp lærlingen og velge «avbrudd».

Rapporter fullført utdanning

Fylkeskommunene rapporterer eksamensdata for lærlinger, elever og privatister i videregående opplæring. Dette skal gjøres snarest mulig etter semesterslutt eller avsluttet utdanning. 

Fristen for å rapportere er 1. september og 1. mars.

På arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan eksamensdata skal rapporteres.