Årstimer

Sist oppdatert: 25.03.2019
Årstimer for fag i videregående skole er fastsatt i læreplanen (Kunnskapsløftet).

Årstimer for de ulike fagene finner du på vilbli.no

  • velg utdanningsprogram 
  • velg «Fag og timefordeling» i høyremenyen
  • klikk på aktuelt trinn for å se fag og årstimer

Gjelder elever uten ungdomsrett

Lånekassen beregner studiebelastningen ut fra antall årstimer og utdanningens varighet. En elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte. Vi runder alltid nedover til nærmeste intervall.

Les mer om studiebelatning og endringer 

Fritak
Dere må vurdere om elevene har fritak for fag, for eksempel på grunn av realkompetanse, før dere sender inn søknaden. Elevene har ikke rett til støtte for fag de har fått fritak for, eller har fått godkjenning for i en realkompetansevurdering. Årstimer og undervisningstimer for slike fag skal dere derfor ikke ta med.