Grunnskoleelever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend

Sist oppdatert: 03.09.2019
Kunnskapsdepartementet har avklart at elever som har ungdomsrett og som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd, har rett til utstyrsstipend.

Dette fremgår nå av første merknad til Lånekassens tildelingsforskrift § 16-2. 

Elever uten ungdomsrett har ikke rett til utstyrsstipend.

Grunnskoleelever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend 
Kunnskapsdepartementet har avklart at elever som har ungdomsrett og som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd, har rett til utstyrsstipend. Dette fremgår nå av første merknad til Lånekassens tildelingsforskrift § 16-2. 
Elever uten ungdomsrett har ikke rett til utstyrsstipend.
Søknader for undervisningsåret 2018-2019 vil bli behandlet på nytt 
Aktuelle elever som allerede har fått behandlet sine søknader for 2018-2019, vil få søknaden sin behandlet på nytt for vurdering av utstyrsstipend. Elevene vil få utstyrsstipend etter laveste sats, som er 1 032 kroner i undervisningsåret 2018-2019.
Informer elevene 
Vi oppfordrer dere til å informere elever som ikke har søkt støtte i Lånekassen om at de kan søke om utstyrsstipend.