Grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd

Sist oppdatert: 08.08.2019
Fra og med undervisningsåret 2018–2019 har Lånekassen gitt støtte til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd.

Tidligere har Lånekassen bare gitt støtte til elever som får grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd. 

Opplæringsloven § 4A-1 andre ledd

Ungdom som er over opplæringspliktig alder, og som har rett til videregående opplæring (ungdomsrett*) etter opplæringsloven § 3-1, kan få grunnskoleopplæring dersom de har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring.

Elever som får opplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd, kan få støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter. De skal bruke «Søknad for vanlig videregående opplæring» når de søker om støtte. 

Meld fra til Lånekassen 

Læresteder som skal tilby grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd i undervisningsåret 2018-2019, må sende en   Beskriv utdanningen dere skal tilby, og oppgi start- og sluttdato for undervisningen. Når Lånekassen har behandlet e-posten, vil vi sende et vedtaksbrev til dere og gjøre det mulig for elevene å benytte «Søknad for vanlig videregående opplæring».

Les mer om søknadene her   

Hjelp elevene med å velge rett søknad og kontroller i arbeidsflaten 

Vi anbefaler at dere hjelper elevene med å sende søknad til Lånekassen. Vær spesielt oppmerksom på at de velger rett søknad. Alle søknader som kommer inn i arbeidsflaten for lærestedene, må i tillegg kontrolleres av dere. Dersom eleven har brukt feil søknad, må du avvise søknaden og be han/henne om å søke på nytt. 

Les mer om hvorfor det er viktig at eleven bruker rett søknad

*Ungdomsrett

Ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdomsretten gjelder ut skoleåret som begynner det året eleven fyller 24 år. Lånekassen kan ikke svare på spørsmål om hvilke elever som har ungdomsrett. 

Les mer om ungdomsrett på  vilbli.no.