Søknadstype styrer hvilken støtte elevene får

Sist oppdatert: 27.06.2018
Lånekassen kan gi støtte til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd og etter § 4A-1 andre ledd. Disse elevgruppene får støtte etter ulike deler i Lånekassens tildelingsforskrift, og skal derfor bruke ulike søknader.

Opplæringslova § 4A-1 første ledd – elever uten ungdomsrett 

Første ledd omfatter elever som 

  • er over opplæringspliktig alder 
  • trenger grunnskoleopplæring
  • ikke har ungdomsrett 

Disse elevene har rett til støtte etter tredje del i Lånekassens forskrift for tildeling av utdanningsstøtte. De skal bruke «Søknad for høyere og annen utdanning».

Opplæringslova § 4A-1 andre ledd – elever med ungdomsrett

Andre ledd omfatter elever som

  • er over opplæringspliktig alder 
  • har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring 
  • har rett til videregående opplæring (ungdomsrett*) etter opplæringslova § 3-1 

Disse elevene har ungdomsrett, og skal ha støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter. De skal bruke «Søknad for vanlig videregående opplæring». 

Hvorfor er det viktig at eleven bruker rett søknad?

Det er flere forskjeller på støtte etter andre og tredje del av Lånekassens forskrifter. Fordi et er ulike støtteordninger, også vilkårene for tildeling av støtte ulike. Det er derfor svært viktig at eleven bruker rett søknad, og dermed får støtte etter korrekt forskriftsdel. 

Søknadstype styrer hvilken støtte elevene får
Lånekassen kan gi støtte til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd og andre ledd. Disse elevgruppene får støtte etter ulike forskriftsdeler og skal bruke ulike søknader. 
Opplæringslova § 4A-1 første ledd
Elever med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 første ledd, er de som ikke har fullført grunnskolen. 
Disse elevene har rett til støtte etter tredje del i Lånekassens forskrift for tildeling av utdanningsstøtte. De skal bruke «Søknad for høyere og annen utdanning».
Opplæringslova § 4A-1 andre ledd
Elever som får grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd, er elever som har fullført grunnskolen, men som trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring. 
Disse elevene har ungdomsrett, og skal ha støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter. De skal bruke «Søknad for vanlig videregående opplæring». 
Hvorfor er det viktig at eleven bruker rett søknad?
Det er flere forskjeller på støtte etter andre og tredje del av Lånekassens forskrifter. Det er ulike typer støtteordninger, og det er ulike vilkår for tildeling av støtte og omgjøring av lån til stipend. Det er derfor svært viktig at eleven bruker rett søknad, og dermed får støtte etter korrekt forskriftsdel.