For elever på ungdomsskole

Sist oppdatert: 20.04.2020
Du kan få stipend på videregående.

Skal du begynne på videregående skole, kan du søke om stipend fra Lånekassen. Du søker på lanekassen.no i juli, når du har fått skoleplass og takket ja til den.

Så mye kan du få i stipend

Utstyrsstipend til alle elever

Når du starter på videregående, kan du få utstyrsstipend, men du må søke om det.

Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke utgifter til skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 071 kroner,     1 611 kroner, 2 597 kroner, eller 4 412 kroner per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram/programområde du tar.

Les mer om utstyrsstipend

Borteboerstipend til elever

Må du bo borte fra foreldrene dine, kan du ha rett til borteboerstipend på inntil 4 603 kroner per måned. Les mer om borteboerstipend.

Inntektsavhengig stipend til elever i familier med svak økonomi

Inntektssavhengig stipend avhenger av økonomien til foreldrene dine og er på enten 1 114 kroner, 2 228 kroner eller 3 344 kroner per måned.

Les mer om inntektsavhengig stipend.

Les mer om hvor mye stipend du kan få

Slik søker du om stipend

Du søker om stipend på lanekassen.no når du har fått skoleplass.

Les om hvordan du søker

Én søknad for alle stipend

Du bruker samme søknad for alle våre stipend.