For studenter

Sist oppdatert: 20.04.2020
Søk om stipend og lån fra Lånekassen.

Det er lurt å søke tidlig om lån og stipend, slik at får du penger til studiestart.

Gå til søknaden

Få informasjon på Facebook

Så mye lån og stipend kan du få

Du kan få inntil 11 229 kroner i basislån per måned i studieåret 2020–2021.Inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend.

Slik skjer omgjøring av lån til stipend

All utdanningsstøtte fra Lånekassen utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av basislånet kan bli gjort om til stipend.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer.

11 måneder med utdanningsstøtte per studieår

En søker som tar universitets- og høyskoleutdanning og fagskoleutdanning, har rett til lån og stipend i 11 måneder per studieår når visse vilkår er oppfylt. Vilkårene finner du forskrift om utdanningsstøtte § 72.

Studerer du bare i høstsemesteret, får du ikke den ekstra utbetalingen. Studerer du om våren, får du den ekstra utbetalingen.

Deltidsstudenter og elever får lån og stipend i 10 måneder.