For studenter

Sist oppdatert: 23.08.2018
Søk om stipend og lån fra Lånekassen.

Nå kan du søke om stipend og lån til høyere og annen utdanning. Det er lurt å søke tidlig, så får du penger til studiestart. Søk på lanekassen.no.

Søk om stipend og lån

Få informasjon på Facebook

Slik søker du

Skal du fortsette å studere til høsten? Nå kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen dersom du har studieplass.

Søk om stipend og lån her

Så mye støtte kan du få

Du kan få inntil 10 825 kroner i basisstøtte per måned i undervisningsåret 2018–2019. Støtten utbetales som et lån, men 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend når du fullfører utdanningen.

Vi gir i utgangspunktet all basisstøtte, det vil si penger du skal leve av og bo for, som lån. Men du kan få gjort om deler av dette lånet til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine under utdanningen din, har inntekt og formue under grensene og består utdanningen. Den delen av basisstøtten som senere kan gjøres om til stipend, kalles omgjøringslån.

Fulltidsstudenter i høyere utdanning og på fagskole får utbetalt støtte til to ekstra uker i juni 2018, som en del av opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte.

Slik skjer omgjøring av lån til stipend

All støtte fra Lånekassen utbetales som et lån, men 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend hvis du er borteboer, har inntekt og formue under grensene og har bestått utdanningen din.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer

Film om omgjøring av lån til stipend

Opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte fortsetter

Opptrappingen til 11 måneder med støtte for studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning fortsetter til neste år.

Det betyr at du får utvidet støtteperioden med én uke til i den fireårige opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. For 2018-2019 får du derfor studiestøtte for 10 måneder pluss tre uker.

Opptrappingen skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes derfor støtten opp med tre uker. Den tredje uken får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

Deltidsstudenter og elever får ikke utvidet støtteperioden

Opptrappingen til 11 måneder med støtte gjelder bare for fulltidsstudenter som tar høyere utdanning, og for studenter på fagskole.

Studerer du bare i høstsemesteret, får du heller ikke den ekstra utbetalingen. Studerer du om våren, får du den ekstra utbetalingen.

Les mer om 11 måneder med studiestøtte.