For studenter

Sist oppdatert: 16.05.2019
Søk om stipend og lån fra Lånekassen.

Det er lurt å søke tidlig om lån og stipend, slik at får du penger til studiestart.

Gå til søknaden

Få informasjon på Facebook

Så mye støtte kan du få

Du kan få inntil 11 020 kroner i basisstøtte per måned i undervisningsåret 2019–2020. Støtten utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend.

Fulltidsstudenter i høyere utdanning og på fagskole får utbetalt støtte til tre ekstra uker i juni 2019, som en del av opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte.

Slik skjer omgjøring av lån til stipend

All støtte fra Lånekassen utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer.

Opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte fortsetter

Opptrappingen til 11 måneder med støtte for studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning fortsetter i år.

Det betyr at du får utvidet støtteperioden med én uke til i den fireårige opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. For 2018-2019 får du derfor studiestøtte for 10 måneder pluss tre uker.

Opptrappingen skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes derfor støtten opp med tre uker. Den fjerde uken får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020.

Deltidsstudenter og elever får ikke utvidet støtteperioden

Opptrappingen til 11 måneder med støtte gjelder bare for fulltidsstudenter som tar høyere utdanning, og for studenter på fagskole.

Studerer du bare i høstsemesteret, får du heller ikke den ekstra utbetalingen. Studerer du om våren, får du den ekstra utbetalingen.

Les mer om 11 måneder med studiestøtte.