Nye omgjøringsregler for studenter i høyere utdanning

Sist oppdatert: 20.04.2020
Fra og med studieåret 2019-2020 ble reglene for omgjøring fra lån til stipend endret.

Dette betyr at en student som tar en universitets- eller høyskoleutdanning må fullføre en av utdanningene nedenfor for å få gjort om inntil 40 prosent av lånet til stipend:

Nye omgjøringsregler for studenter i høyere utdanning
Fra og med undervisningsåret 2019-2020 ble reglene for omgjøring fra lån til stipend endret. Dette betyr at en student som tar høyere utdanning må fullføre en av utdanningene nedenfor for å få gjort om inntil 40 prosent av lånet til stipend: 
bachelor- eller mastergrad 
profesjonsutdanning (medisin, veterinær, psykologi og presteutdanning)
høgskolekandidat
4-årig yrkesutdanning (grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og faglærerutdanning)
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
videreutdanning i sykepleie: helsesykepleier, jordmor, anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie   
Så lenge studenten tar en grad, er det ingen endring i hvor mye som blir omgjort til stipend. 
Dette er fordelt slik: 
25 prosent av lånet (omgjøringslån) blir gjort om til stipend på bakgrunn av bestått eksamen.
15 prosent av lånet (gradsomgjøringslån) blir gjort om til stipend på bakgrunn av bestått grad.
For å ha rett til omgjøring må studenten også bo borte fra foreldrene sine, i tillegg til å ha inntekt og formue under grensene. 
Full omgjøring når graden er bestått 
Omgjøringslånet (25 prosent) kan gjøres om til stipend hvert år, når Lånekassen mottar informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten. 
De resterende 15 prosentene, gradsomgjøringslånet, vil først bli omgjort etter at hele graden er bestått. 
Lærestedene rapporterer inn beståtte grader til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) to ganger i året (15. februar og 15. oktober). Her kontrolleres gradene, og deretter sendes filer med beståtte grader til Lånekassen. Først når filene fra DBH er lest inn hos Lånekassen vil studenten kunne se graden inne på Dine sider. Dette kan ta inntil fire uker. 
Selve gradsomgjøringen skjer når Lånekassen mottar informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten, påfølgende sommer/høst. 
Dersom studentene har spørsmål kan dere henvise de til Lånekassen.Dette betyr at en student som tar høyere utdanning må fullføre en av utdanningene nedenfor for å få gjort om inntil 40 prosent av lånet til stipend: 
  • bachelor- eller mastergrad 
  • profesjonsutdanning (medisin, veterinær, psykologi og presteutdanning)
  • høgskolekandidat
  • 4-årig yrkesutdanning (grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og faglærerutdanning)
  • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • videreutdanning i sykepleie: helsesykepleier, jordmor, anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

Så lenge studenten tar en grad, er det ingen endring i hvor mye som blir omgjort til stipend. 

Dette er fordelt slik:

  • 25 prosent av lånet (omgjøringslån) blir gjort om til stipend på bakgrunn av bestått eksamen
  • 15 prosent av lånet (gradsomgjøringslån) blir gjort om til stipend på bakgrunn av bestått grad.

For å ha rett til omgjøring må studenten også bo borte fra foreldrene sine, i tillegg til å ha inntekt og formue under grensene. 

Full omgjøring når graden er bestått 

Omgjøringslånet (25 prosent) kan gjøres om til stipend hvert år, når Lånekassen mottar informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten. De resterende 15 prosentene, gradsomgjøringslånet, vil først bli omgjort etter at hele graden er bestått. Lærestedene rapporterer inn beståtte grader til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) to ganger i året (15. februar og 15. oktober).

Her kontrolleres gradene, og deretter sendes filer med beståtte grader til Lånekassen. Først når filene fra DBH er lest inn hos Lånekassen vil studenten kunne se graden inne på Dine sider. Dette kan ta inntil fire uker. 

Selve gradsomgjøringen skjer når Lånekassen mottar informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten, påfølgende sommer/høst. 

Dersom studentene har spørsmål kan de henvises til Lånekassen.