Praksiskandidater

Sist oppdatert: 19.03.2018
Vilkår for støtte og omgjøring av lån til stipend.
  • Lånekassen gir støtte til praksiskandidater som følger en utdanning der målet er å ta tverrfaglig eksamen som privatist. Støtte kan bare bli gitt til teoridelen av utdanningen. 
  • Praksiskandidater som har bestått tverrfaglig eksamen, får omgjort lån til stipend, selv om faget ikke gir uttelling i årstimer. 
  • Utdanningen blir registrert som fullført når Lånekassen får melding om at tverrfaglig eksamen er bestått.