Årstimer

Sist oppdatert: 21.08.2018
Årstimer for fag i videregående skole er fastsatt i læreplanen (Kunnskapsløftet).

Årstimer for de ulike fagene finner du på vilbli.no:

  • velg utdanningsprogram 
  • velg «Fag og timefordeling» i høyremenyen
  • klikk på aktuelt trinn for å se fag og årstimer

Nytt fra 2018–2019 for elever med ungdomsrett

Fra undervisningsåret 2018–2019 skal dere ved lærestedene ikke lenger melde inn endring i studiebelastning for elevene som har ungdomsrett, fordi dette ikke lenger påvirker hvor mye støtte eleven har rett til. 

Dere skal fortsatt melde inn endret studiebelastning for elever som ikke har ungsdomsrett.

Elever med ungdomsrett får full støtte til videregående opplæring i Norge, selv om de tar utdanning på deltid.

Gjelder elever uten ungdomsrett

Lånekassen beregner studiebelastningen ut fra antall årstimer og utdanningens varighet. En elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte. Vi runder alltid nedover til nærmeste intervall.

Fritak
Dere må vurdere om elevene har fritak for fag, for eksempel på grunn av realkompetanse, før dere sender inn søknaden. Elevene har ikke rett til støtte for fag de har fått fritak for, eller har fått godkjenning for i en realkompetansevurdering. Årstimer og undervisningstimer for slike fag skal dere derfor ikke ta med.