Lærestedets oppgaver

Sist oppdatert: 21.04.2020
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver de videregående skolene må utføre, slik at elevene får utbetalt lån og stipend fra Lånekassen.

Plikt til medvirkning

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene. Les mer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Utdanningsstøtte etter forskriftens del 2

Utdanningsstøtte etter forskriftens del 3

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.

Ved noen læresteder sendes alle søknadene til arbeidsflaten for klargjøring, mens ved andre læresteder sendes bare enkelte søknader til arbeidsflaten.

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven har møtt fram på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer hvordan dere rapporterer frammøte.

Avbrudd og endring i studiebelastning

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke eleven sitt lån og stipend.

Les mer om endring i studiebelastning 

Eksisterende utdanninger

  • Én gang i året må dere sende oss melding om hvilke utdanninger dere har fått godkjenning for i Lånekassen tidligere, og som dere skal fortsette å tilby det kommende studieåret.

  • Vi sender melding om dette på arbeidsflaten for læresteder i januar.

  • For de lærestedene som er tilknyttet Vigo, får vi opplysninger om de fleste utdanningene direkte fra Vigo. Dersom vi får alle opplysningene fra Vigo, trenger dere ikke å rapportere utdanninger på arbeidsflaten. Dersom vi ikke får alle opplysningene fra Vigo, må dere rapportere disse opplysningene. De aktuelle lærestedene får dette som en oppgave på arbeidsflaten.

Les mer om årlig rapportering av utdanninger.

Opprett ny utdanning

  • Dersom dere skal opprette en ny utdanning og er tilknyttet Vigo, får vi som regel opplysninger om dette fra Vigo.

  • Enkelte typer utdanninger må dere søke om godkjenning for, for eksempel voksenopplæring og fagopplæring i skole.

  • Opplysninger om fagopplæring i skole må dere sende per e-post, ikke gjennom en søknad i arbeidsflaten. Les mer om hvordan dere går fram for å søke om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte.

  • Vær oppmerksom på at opplæring som blir satt i gang av Nav, eller i samråd med Nav, ikke gir rett til lån og stipend fra Lånekassen, jf. § 5, bokstav c i forskrift om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte.

  • "Søknad om godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte" finner dere på arbeidsflaten.