Fagopplæring i skole

Sist oppdatert: 21.04.2020
Fagopplæring i skole (Vg3) er et tilbud til elever som ikke har fått lærlingplass.

Disse elevene får opplæring i faget ved skolen, i stedet for i en bedrift. De har ikke status som lærlinger, og har rett til lån og stipend som vanlige elever.

Søk om godkjenning av fagopplæring i skole

For å få fagopplæring i skole godkjent for utdanningsstøtte fra Lånekassen, må skolen sende inn opplysninger om utdanningen. Oppgi:

 • varighet (start- og sluttdato)
 • sommerferieperiode (start- og sluttdato)
 • programområde 
 • om kurset er tiltenkt voksne elever eller elever med ungdomsrett

Send e-post til .

Dere får beskjed når vi har godkjent utdanningen for utdanningsstøtte.

Dere må søke om støtterett hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs, selv om det er samme programområde. 

Hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs må dere søke om å få utdanningen godkjent for utdanningsstøtte. Dette gjelder også hvis det nye fagopplæringskurset tilhører samme programområdet.

Lån og stipend i fagopplæring i skole

 • Varigheten på utdanningen avviker ofte fra det vanlige studieåret. Elevene har rett til lån og stipend for det antall måneder de deltar i undervisningen. 
 • Elevene har vanligvis rett til fullt lån og stipend med utstyrsstipend. Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av programområdet. 

Hvis eleven får læreplass

 • Hvis eleven får læreplass i løpet av perioden, må du meld avbrudd for eleven.
 • Eleven må søke om lån og stipend på nytt som lærling. 

Lånekassen gir ikke lån og stipend til læreplasskurs

 • Læreplasskurs tilbys som et tillegg til ordinær opplæring, og deltakerne har ikke elevstatus når de deltar på kursene. Elevstatus er et vilkår for lån og stipend fra Lånekassen. Se forskrift om utdanningsstøtte § 15.
 • Opplæring ved offentlig videregående skole må følge en offentlig godkjent læreplan. Læreplasskurs inneholder ikke undervisning som følger offentlig godkjente læreplaner (Kunnskapsløftet). Les mer om hva slags utdanning det gis lån og stipend til i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge. 
 • Læreplasskursene har ulik varighet på inntil 13 uker. Dette er for kort varighet til at Lånekassen kan gi rett til lån og stipend. Les mer om krav til utdanningers varighet i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.