Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Lånekassen gir ikke lån og stipend til læreplasskurs

    • Læreplasskurs tilbys som et tillegg til ordinær opplæring, og deltakerne har ikke elevstatus når de deltar på kursene. Elevstatus er et vilkår for lån og stipend fra Lånekassen. Se forskrift om utdanningsstøtte § 15.
    • Opplæring ved offentlig videregående skole må følge en offentlig godkjent læreplan. Læreplasskurs inneholder ikke undervisning som følger offentlig godkjente læreplaner (Kunnskapsløftet). Les mer om hva slags utdanning det gis lån og stipend til i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge. 
    • Læreplasskursene har ulik varighet på inntil 13 uker. Dette er for kort varighet til at Lånekassen kan gi rett til lån og stipend. Les mer om krav til utdanningers varighet i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.