Flyktningstipend

Sist oppdatert: 21.08.2020
Flyktninger som har fått beskyttelse i Norge, kan få flyktningstipend på visse vilkår. Reglene for flyktningstipend er ulike for elever som har ungdomsrett og elever som ikke har ungdomsrett.

Her kan du lese om hva ungdomsrett er

Du må oppfylle disse vilkårene for å få flyktningstipend

 1. Du må være flyktning: Du regnes som flyktning hvis du er utenlandsk statsborger og har fått beskyttelse (asyl) i Norge. Du må være registrert med flyktningstatus hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
 2. Du må ta grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, og ha rett til støtte til denne opplæringen.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du får introduksjonsstønad

Du har ikke rett til flyktningstipend i den perioden du får introduksjonsstønad fra kommunen eller Nav. Får du introduksjonsstønad deler av skoleåret, kan du få flyktningstipend for den perioden du ikke får introduksjonsstønad.

Du kan få flyktningstipend i en begrenset periode

Du kan få flyktningstipend i maksimum tre år. Antall år avhenger av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse (asyl): 

 • Hvis du begynner på utdanningen innen tre år* etter at du fikk beskyttelse (asyl), kan du få stipend i maksimum tre år
 • Hvis du begynner på utdanningen innen fire år* etter at du fikk beskyttelse (asyl), kan du få stipend i maksimum to år
 • Hvis du begynner på utdanningen innen fem år* etter at du fikk beskyttelse (asyl), kan du få stipend i maksimum ett år

*) Perioden kan utvides med to år hvis du

 • har barn eller får barn i løpet av den tiden du kunne fått flyktningstipend. Utdanningen må begynne før barnet er fylt ti år.
 • har rett til grunnskoleopplæring før du begynner på vanlig videregående opplæring.

Informasjon til flyktninger

Lånekassen har laget en brosjyre om lån og stipend til flyktninger. Klikk her for å laste ned og dele den med dine elever.

Slik søker du om flyktningstipend

Det er ikke en egen søknad om flyktningstipend. Du må sende inn en vanlig søknad om lån og stipend. Denne finnes i to varianter. Slik velger du riktig variant av søknaden:   

 • Hvis du har ungdomsrett, skal du bruke «Søknad for videregående skole»
 • Hvis du ikke har ungdomsrett, skal du bruke «Søknad for høyere og annen utdanning». 

Hvis du er usikker på om du har ungdomsrett eller ikke, kan du spørre på skolen din. Du finner søknadene på lanekassen.no. For å komme til selve søknaden, må du logge inn med BankID eller MinID.

Dokumentasjon du må sende inn

Hvis du får eller skal få introduksjonsstønad i perioden du søker om lån og stipend, må du sende inn kopi av vedtaket fra kommunen eller Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad

Hvis du har avsluttet introduksjonsprogrammet, må du sende inn
bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser hvilken dato du fullførte introduksjonsprogrammet

Lånekassen henter inn opplysninger fra UDI om oppholdstillatelsen din. Du trenger derfor ikke å sende inn dokumentasjon fra UDI, hvis vi ikke ber spesielt om det.

Slik får du utbetalt pengene

Før du kan få penger, må disse tre tingene være i orden:

 1. Skolen din må bekrefte at du har fått opptak til utdanningen og at du      har møtt fram til undervisningen.
 2. Du må ha oppgitt et gyldig norsk kontonummer som tilhører deg.Dette gjør du i søknaden. Du kan endre kontonummeret på Dine sider.
 3. Avtalen om støtte må være signert.

Har du fylt 18 år, må du selv signere avtalen om lån og stipend. Er du under 18 år, må én av foreldrene dine signere avtalen om lån og stipend. Hvis du er foreldreløs eller foreldrene dine bor i utlandet, må vergen din signere avtalen om lån og stipend. Hvis du får lån, må både foreldre/verge og du selv signere avtalen om lån og stipend.

Du kan følge med på saken din på Dine sider

Når du har logget inn på Dine sider finner du informasjon som gjelder saken din. Her finner du også avtalen din om lån og stipend. Denne må du signere for å få utbetalt penger.