Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Hvis eleven ikke har gyldig oppholdstillatelse

    Dersom eleven ikke har gyldig oppholdstillatelse i perioden eleven søker om lån og stipend, må hun sende inn bekreftelse fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI). Bekreftelsen må vise at eleven har gyldig opphold i Norge mens hun venter på behandling av en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, søknad om permanent opphold eller søknad om norsk statsborgerskap.

    Dersom eleven ikke har gyldig oppholdstillatelse i perioden eleven søker om støtte, må h*n sende inn bekreftelse fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at eleven har gyldig opphold i Norge mens h*n venter på behandling av en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, søknad om permanent opphold eller søknad om norsk statsborgerskap.