Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Hvis eleven har introduksjonsstønad

  Får eleven, eller kommer eleven til å få, introduksjonsstønad i perioden h*n søker om støtte, må eleven sende inn kopi av vedtaket fra kommunen/Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad. 
  Har eleven nylig avsluttet introduksjonsprogrammet, må eleven sende inn bekreftelse fra kommunen/Nav som viser dato for fullført introduksjonsprogram.
  Har eleven barn under 16 år, må eleven sende inn dokumentasjon som viser ektefelles/samboers brutto månedsinntekt, for eksempel kopi av siste lønnsslipp/utbetalingsslipp.

  Hvis eleven får eller kommer til å få introduksjonsstønad i perioden hun søker om lån og stipend, må hun sende inn kopi av vedtaket fra kommunen/Nav. I vedtaket må det stå hvilken periode, med fra- og til-dato, eleven får introduksjonsstønad.

  Har eleven nylig avsluttet introduksjonsprogrammet, må hun sende inn bekreftelse fra kommunen/Nav som viser dato for fullført introduksjonsprogram.