Rapportere endringer i studiebelastning

Sist oppdatert: 18.01.2019
Du må melde fra dersom en elev uten ungdomsrett endrer antall undervisningstimer og/eller årstimer.
  • Endringer kan ha betydning for hvor mye penger hun kan få.
  • Lånekassen gir støtte ut fra hvilken studiebelastning eleven har.
  • Du rapporterer endringer på arbeidsflaten for lærestedene. 

Nye regler fra 2018–2019 for elever med ungdomrett

Fra undervisningsåret 2018–2019 skal dere ved lærestedene ikke lenger melde inn endring i studiebelastning for elevene som har ungdomsrett. Dere skal fortsatt melde inn endret studiebelastning for elever som ikke har ungdomsrett.

Årsaken er at elever med ungdomsrett får full støtte til videregående opplæring i Norge, selv om de tar utdanning på deltid. Dette gjelder også for søkere som har mindre enn 50 prosent studiebelastning, altså elever som tidligere ikke hadde rett til støtte.

Det er fortsatt et krav om fulltidsutdanning for søkere som skal ta videregående opplæring i utlandet, med rett til støtte etter fjerde del i forskriften om tildeling av utdanningsstøtte.

Lånekassen gir vanligvis støtte ut fra hvilken studiebelastning eleven har. I enkelte tilfeller gjør vi unntak fra dette og gir fulltidsstøtte selv om eleven tar utdanning på deltid. 
Les mer om unntakene som kan gi rett til fulltidsstøtte her.