Rapportere endringer i studiebelastning

Sist oppdatert: 08.09.2020
Du må melde fra dersom en elev uten ungdomsrett endrer antall undervisningstimer og/eller årstimer. Du melder fra om endring i studiebelastning i arbeidsflaten for lærestedene.

Meld inn endringer for elever uten ungdomsrett

  • Elever uten ungdomsrett får lån og stipend ut fra hvor mange årstimer de tar. Dersom en elev uten ungdomsrett begynner eller slutter i ett eller flere fag underveis i studieåret, må dere melde inn endret studiebelastning for denne eleven.  
  • Hvis dere ikke melder fra om at en elev uten ungdomsrett slutter i fag, kan dette føre til eleven får for mye lån og stipend. Konsekvensen av dette kan bli at eleven feilaktig blir registrert som forsinket i utdanningen, og det kan også føre til at eleven får mer lån enn forventet. 
  • Hvis dere ikke melder fra om at en elev uten ungdomsrett begynner i ett eller flere fag underveis i studieåret, risikerer eleven å få mindre lån og stipend fra Lånekassen enn vedkommende har rett til. 

Ikke meld inn endringer for elever med ungdomsrett

  • Elever med ungdomsrett som tar videregående opplæring i Norge, får ikke redusert lån og stipend fra Lånekassen selv om de tar utdanning på deltid. Dersom en elev med ungdomsrett begynner eller slutter i ett eller flere fag underveis i studieåret, skal dere ikke melde inn endret studiebelastning for denne eleven. 

 

Lånekassen gir vanligvis støtte ut fra hvilken studiebelastning eleven har. I enkelte tilfeller gjør vi unntak fra dette og gir fulltidsstøtte selv om eleven tar utdanning på deltid. 
Les mer om unntakene som kan gi rett til fulltidsstøtte her.