Rapportere endringer i studiebelastning

Sist oppdatert: 30.06.2017
Du må melde fra dersom en elev endrer antall undervisningstimer og/eller årstimer.

Endringer kan ha betydning for hvor mye penger hun kan få.

Lånekassen gir støtte ut fra hvilken studiebelastning eleven har. I enkelte tilfeller gjør vi unntak fra dette og gir fulltidsstøtte selv om eleven tar utdanning på deltid.

Du rapporterer endringer på arbeidsflaten for lærestedene. 

Lånekassen gir vanligvis støtte ut fra hvilken studiebelastning eleven har. I enkelte tilfeller gjør vi unntak fra dette og gir fulltidsstøtte selv om eleven tar utdanning på deltid. 
Les mer om unntakene som kan gi rett til fulltidsstøtte her.