Påbygging til generell studiekompetanse 23-timers kurs

Sist oppdatert: 22.04.2020
Elever som er 24 år eller yngre og søker om lån og stipend til påbygging til generell studiekompetanse 23-timerskurset, har rett til lån og stipend etter del 2 i Lånekassens forskrifter.

De skal derfor bruke søknaden om stipend og lån til vanlig videregående opplæring.

Hvem har påbyggingsrett?

Elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere, kan ta påbygging til generell studiekompetanse som en utvidet del av retten til videregående opplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år. Det er dette som kalles påbyggingsrett etter § 3-1 i opplæringsloven.

Dette gjelder elever ved offentlige videregående skoler og privatskoler godkjent etter privatskoleloven. Informasjonen nedenfor gjelder bare for elever som tar kurset «Påbygging til generell studiekompetanse 23-timerskurs».

Det er viktig at elever som har opptak til 23-timerskurset velger dette kurset, og ikke 30-timerskurset, når de søker om lån og stipend fra Lånekassen.

Pass på at elevene bruker rett søknad

  • Hvis eleven er 24 år eller yngre og har valgt søknaden om stipend og lån til høyere og annen utdanning, har hun brukt feil søknad.
  • Du må da avvise søknaden på arbeidsflaten, med årsaken «Søkeren har ungdomsrett».
  • Påbyggingsrett i Vigo for elever i offentlig videregående skole.
  • Fylkeskommunen skal registrere påbyggingsrett etter § 3-1 i Vigo for de aktuelle elevene som skal gå på offentlig videregående skole.
  • Påbyggingsrett registreres manuelt ved fylkeskommunen etter at elevene har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.
  • Dersom det ikke er registrert påbyggingsrett for eleven, vil hun ikke få tilgang til søknaden for om stipend og lån til vanlig videregående opplæring.
  • Når du klargjør søknadene i arbeidsflaten, må du svare «Ja» hvis du får spørsmålet «Har eleven ungdomsrett?». Ungdomsrett tilsvarer påbyggingsrett etter § 3-1 i opplæringsloven i dette tilfellet.

Påbyggingsrett for elever ved privatskoler

  • Det registreres ikke påbyggingsrett i Vigo for elever ved privatskoler som er godkjent etter privatskoleloven.
  • Når du klargjør søknadene på arbeidsflaten, må dere svare «Ja» på spørsmålet «Har eleven ungdomsrett?». Ungdomsrett tilsvarer påbyggingsrett etter § 3-1 i dette tilfellet.