Statistikk for klagenemnda

Sist oppdatert: 05.04.2018
Grafene viser saksbehandlingstid for klagesaker, hvor mange saker som behandles og hvor mange av sakene som får medhold.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – antall dager

Gjennomsnittlig behandlingstid klagenemnda

Antall saker behandlet og antall medhold

Antall saker og medhold i klagenemnda per år