Styret

Sist oppdatert: 02.09.2020
Lånekassens styre er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.

Lånekassens styre skal blant annet

  • behandle strategiplan for å oppnå framtidige mål
  • følge opp den løpende virksomheten
  • legge fram årsrapport og årsregnskap
  • behandle budsjettforslag og virksomhetsplan
  • gi nærmere regler til forskriftene
  • behandle viktige saker som gjelder organisasjonen og personalet

Styret i Lånekassen 1.1.2019–30.6.2022:

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leder

Dag Arne Kristensen

Nestleder

Vegard Iversen

Styremedlem

Wenche Jakobsen

Styremedlem

Brit Solem

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

 

 Varamedlemmer

Verv

Torbjørn Tvedt 1. vara

Trine Stangeland

2. vara

Guro Marie Heggtveit

Personlig vara for Brit Solem

Knut Røli

Personlig vara for Erik Storø


I tillegg er følgende elev- og studentrepresentanter oppnevnt for perioden 3. juli 2020 til 30. juni 2021:

Medlemmer               

Varamedlemmer

Morgan Alangeh (ANSA)

Thomas Bjørge Elton Gundersen (EO)

Jonas Økland 
(NSO)

Julie Iversen (NSO)