Styret

Sist oppdatert: 17.08.2018
Lånekassens styre er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.

Lånekassens styre skal blant annet

  • behandle strategiplan for å oppnå framtidige mål
  • følge opp den løpende virksomheten
  • legge fram årsrapport og årsregnskap
  • behandle budsjettforslag og virksomhetsplan
  • gi nærmere regler til forskriftene
  • behandle viktige saker som gjelder organisasjonen og personalet

Styret i Lånekassen 01.08.2018–31.12.2018

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leder

Øivind Christoffersen

Nestleder

Inger Johanne Pettersen

Styremedlem

Håkon Haugli

Styremedlem

Brit Solem

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

 

 Varamedlemmer

Verv

Christl Kvam 1. vara (permisjon)

Lasse Arntsen

2. vara

Guro Marie Heggtveit

Personlig vara for Brit Solem

Emil Centerham Huster

Personlig vara for Erik Storø


I tillegg er følgende elev- og studentrepresentanter oppnevnt for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019:

Medlemmer               

Varamedlemmer

Hanna Flood
(ANSA)          

Amalie Uchenna Odu (EO)

Fam Karine Heer Aas
(NSO)

Eigil Hole Lønning (NSO)