15. november er siste frist for å søke om stipend og lån

Sist oppdatert: 13.11.2017
Studenter og elever som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten 2017, må søke senest onsdag 15. november.

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for dette høstsemesteret, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Utstyrsstipend til alle

Også for elever i videregående opplæring er søknadsfristen 15. november.

Alle med rett til videregående opplæring kan få utstyrsstipend, men de må søke om det. Lånekassen sjekker automatisk om de også har rett til andre typer stipend, som grunnstipend og bostipend.

For lærlinger er søknadsfristen 30. juni 2018 eller ved kontraktslutt hvis det skjer tidligere.

Du søker om stipend og lån på lanekassen.no.