Færre studenter drar ut i verden

Sist oppdatert: 13.09.2019
Ferske tall fra Lånekassen viser at antallet studenter som tar steget ut i verden, går noe ned. 24 083 studenter tok hele eller deler av utdanningen sin i utlandet forrige studieår. Det er 864 færre enn året før.

24 083 studenter fikk støtte fra Lånekassen til å studere utenfor Norges grenser i fjor, mot 24 947 året før.

– Etter å ha sett en jevn stigning i antall norske studenter i utlandet over flere år, ser vi nå en nedgang. For gradsstudier er det fjerde året antallet går ned, mens det for delstudier har vært ganske stabilt fram til det siste året, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Av alle som fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning i 2018–2019, fikk 12,1 prosent støtte til utdanning i utlandet. Det er en liten nedgang fra året før, hvor andelen var 12,6 prosent.

– Stort læringsutbytte ved å studere utenlands

15 941 studenter fikk støtte fra Lånekassen til å ta en hel grad i utlandet i fjor, mens 8 142 tok, via sitt norske lærested, deler av utdanningen sin utenlands. Dette er en nedgang på henholdsvis 694 og 170 studenter fra året før. 

– Vi oppfordrer studentene til å orientere seg bredt. Det er mange spennende land å studere i, og det er mulig å få støtte til å lære seg språket før du starter på selve utdanningen. Et utvekslingsopphold som en del av en norsk grad kan være et godt alternativ til å ta hele graden sin ute. Læringsutbyttet ved et studieopphold i utlandet vil uansett være stort, sier Funnemark. 

Regjeringen ønsker at flere skal ut

Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister, er opptatt av at flere skal få internasjonal erfaring. 

– Vi ønsker at flere studenter skal dra på utveksling i løpet av studiet. Med polarisering og proteksjonisme på fremmarsj så er det viktigere enn noen gang at unge mennesker drar ut og blir kjent med nye kulturer, nye språk og nye mennesker. Vi har også en av de beste studiefinansieringene i verden, sier Nybø.

Regjeringen jobber derfor nå med en stortingsmelding om studentmobilitet, som kommer på nyåret. 

– Målet er at det blir en kulturendring ved universiteter og høyskoler. De må gjøre det enklere for studentene å reise på utveksling, og ansatte og ledelsen må snakke varmt om utenlandsopphold. Vi ser også på hva vi som myndigheter kan bidra med for å legge enda bedre til rette, sier Nybø. 

Storbritannia fortsatt mest populært

Storbritannia holder stand som det klart mest populære landet å reise til for norske studenter. 4 059 studenter fikk støtte til en hel utdanning (gradsstudium) der i undervisningsåret 2018–2019. Det er imidlertid også det landet som har størst nedgang i antall studenter. 268 færre nordmenn tok gradsstudier i Storbritannia i fjor sammenliknet med året før. 

Andre populære land for gradsstudenter er Danmark, USA, Polen og Ungarn. 

Australia er det mest populære landet for kortere studieopphold (delstudium). 1 184 studenter tok et delstudium der, og det er flere enn året før. USA og Storbritannia er også populære land, men hit var det færre som reiste det siste året. 

Medisin det mest populære faget

Det mest populære gradsstudiet å ta i utlandet, er medisin. 3 097 norske studenter fikk i fjor støtte til gradsstudium i medisin. På de to neste plassene kommer økonomisk-administrative fag med 3 066 og samfunnsfag med 1 312 studenter.

Andre populære fag er psykologi, ingeniørfag, kunstfag og veterinærmedisin.

Flere kvinner enn menn drar ut

Av alle som tok et gradsstudium i utlandet i fjor, var 61 prosent kvinner og 39 prosent menn. Kjønnsfordelingen er imidlertid svært ulik for de enkelte fagene. Kvinneandelen er høyest på veterinærmedisin (90 prosent) og lavest på IT-fag (29 prosent).