Fastrentene i Lånekassen går noe ned

Sist oppdatert: 09.08.2019
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. september være 2,521 prosent for tre års bindingstid, 2,696 for fem år og 2,989 for ti år. Treårsrenten er uendret, mens fem- og tiårsrenten går noe ned.

Mens treårsrenten forblir uendret, går fem- og tiårsrenten ned med henholdsvis 0,069 og 0,184 prosentpoeng sammenliknet med i dag. Fra 1. september vil den flytende studielånsrenten være 2,237 prosent.

Tiårsrenten har gått relativt mye ned i år, og sist den var under 3 prosent, var i mars 2018.

Binde eller ikke?

– Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta. Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Det er først når bindingsperioden er over at man vet om det lønte seg å binde renten eller ikke.

– Fastrenten ligger normalt over den flytende, fordi fast rente kan betraktes som en slags forsikring mot økte kostnader hvis renten i markedet går opp. Denne «forsikringen» betaler du for i form av en høyere rentesats, forklarer Funnemark.

Akkurat nå er imidlertid differansen mellom fast og flytende rente mindre enn den har vært på lenge.

Slik søker du om fast rente

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. september, kan gjøre det i perioden 10.–17. august. De søker om fast rente på Dine sider. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

638 000 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, og rundt 48 000 har fast rente.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet.