Fått din første regning fra Lånekassen?

Sist oppdatert: 13.02.2020
55 000 tidligere studenter skal i disse dager betale sin aller første regning til Lånekassen. For mange er dette det første lånet de skal begynne å betale ned på. Her er Lånekassens tips om nedbetaling av studielån.
Et halvt år etter siste utbetaling fra Lånekassen, får du den første regningen, og overgangen fra student til tilbakebetaler er en realitet. Det er viktig å ha et bevisst forhold til sitt nye forhold til Lånekassen:
– Det er en glede å bidra til at den enkelte kan utdanne seg og dermed skaffe seg kompetanse for et langt yrkesliv. Samtidig er vi opptatt av at kundene våre har et bevisst forhold til egen økonomi, og at de har god kjennskap til hvilke forpliktelser som følger med å ta opp lån, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.
Lånekassen har per nå 715 200 tilbakebetalere, av disse er 55 000 førstegangsbetalere. Er du førstegangsbetaler, er det ekstra lurt å få med seg rådene fra Lånekassen:
Hold deg oppdatert og «gjør det selv» på Dine sider
Velg mellom fast og flytende rente: Studielånet er rentefritt så lenge du får støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, men etter det begynner rentene å løpe. Du får automatisk flytende rente, men du kan velge å søke om fastrente for 3, 5 eller 10 år annenhver måned. 668 000 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 47 000 har fast rente.
Velg elektronisk betaling: 98 prosent av tilbakebetalerne betaler studielånet med e-faktura eller avtalegiro. Du kan velge ønsket betalingsmåte når du mottar nedbetalingsplanen fra Lånekassen, som er cirka fem måneder etter siste utbetaling.
Du kan endre forfallsdato: Lånet skal betales én gang per måned. Du får automatisk den 15. som betalingsdato, men du kan selv endre til den 5. eller 25. i måneden, hvis det passer bedre for deg.
Kan du ikke betale? Da kan du enkelt søke om betalingsutsettelse. Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå, men at nedbetalingstiden blir lengre. Utsetter du betalingen, må du betale mer renter samlet sett enn om du ikke utsetter. 
Ønsker du å betale ned raskere? Da kan du justere nedbetalingsplanen din. 
Du gjør alle endringer selv, og følger med på gjelden din, på Dine sider på lanekassen.no.
Færre har betalingsproblemer
At Lånekassens kunder har et stadig mer bevisst forhold til studielånet sitt, viser også purre- og inkassoutviklingen de siste årene:
– Kundene våre er jevnt over gode tilbakebetalere og de blir stadig bedre – færre får purringer og stadig færre studielån går til inkasso. Ser vi på de siste ti årene, har andelen som får purring gått ned for hvert år, fra 10,4 prosent i 2009 til 3,5 prosent i 2019. Tilsvarende ser vi at stadig færre av kundene får lånet sitt sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral for innkreving. I 2009 gikk 6,3 prosent av alle studielån til inkasso, nå er andelen på 3,3 prosent, sier Funnemark.
– Vi ser imidlertid at det er en noe større andel av førstegangsbetalere enn blant de etablerte tilbakebetalerne som ikke betaler regningen i tide i februar. Derfor er det ekstra viktig for oss å nå disse kundene med god informasjon.

Et halvt år etter siste utbetaling fra Lånekassen, får du den første regningen, og overgangen fra student til tilbakebetaler er en realitet. Det er viktig å ha et bevisst forhold til sitt nye forhold til Lånekassen:

– Det er en glede å bidra til at den enkelte kan utdanne seg og dermed skaffe seg kompetanse for et langt yrkesliv. Samtidig er vi opptatt av at kundene våre har et bevisst forhold til egen økonomi, og at de har god kjennskap til hvilke forpliktelser som følger med å ta opp lån, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.
Lånekassen har per nå 715 200 tilbakebetalere, av disse er 55 000 førstegangsbetalere. Er du førstegangsbetaler, er det ekstra lurt å få med seg rådene fra Lånekassen:

Hold deg oppdatert og «gjør det selv» på Dine sider

  • Velg mellom fast og flytende rente: Studielånet er rentefritt så lenge du får støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, men etter det begynner rentene å løpe. Du får automatisk flytende rente, men du kan velge å søke om fastrente for 3, 5 eller 10 år annenhver måned. 668 000 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 47 000 har fast rente.
  • Velg elektronisk betaling: 98 prosent av tilbakebetalerne betaler studielånet med e-faktura eller avtalegiro. Du kan velge ønsket betalingsmåte når du mottar nedbetalingsplanen fra Lånekassen, som er cirka fem måneder etter siste utbetaling.
  • Du kan endre forfallsdato: Lånet skal betales én gang per måned. Du får automatisk den 15. som betalingsdato, men du kan selv endre til den 5. eller 25. i måneden, hvis det passer bedre for deg.
  • Kan du ikke betale nå? Da kan du enkelt søke om betalingsutsettelse. Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå, men at nedbetalingstiden blir lengre. Utsetter du betalingen, må du betale mer renter samlet sett enn om du ikke utsetter. 
  • Ønsker du å betale ned raskere? Da kan du justere nedbetalingsplanen din. Du gjør alle endringer selv, og følger med på gjelden din, på Dine sider på lanekassen.no.

Færre har betalingsproblemer

At Lånekassens kunder har et stadig mer bevisst forhold til studielånet sitt, viser også purre- og inkassoutviklingen de siste årene:

– Kundene våre er jevnt over gode tilbakebetalere og de blir stadig bedre – færre får purringer og stadig færre studielån går til inkasso. Ser vi på de siste ti årene, har andelen som får purring gått ned for hvert år, fra 10,4 prosent i 2009 til 3,5 prosent i 2019. Tilsvarende ser vi at stadig færre av kundene får lånet sitt sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral for innkreving. I 2009 gikk 6,3 prosent av alle studielån til inkasso, nå er andelen på 3,3 prosent, sier Funnemark.

– Vi ser imidlertid at det er en noe større andel av førstegangsbetalere enn blant de etablerte tilbakebetalerne som ikke betaler regningen i tide i februar. Derfor er det ekstra viktig for oss å nå disse kundene med god informasjon.

Les mer: