Flere norske gradsstudenter i utlandet

Sist oppdatert: 01.07.2015
24 424 nordmenn studerte i utlandet forrige studieår, og nesten 17 000 av dem tok hele utdanningen sin ute. Aldri før har så mange tatt gradsutdanningen sin utenfor Norges grenser.

Men antallet studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet i undervisningsåret 2013–2014, gikk ned.

Til sammen valgte 24 424 norske studenter å ta hele eller en del av utdanningen sin i utlandet i fjor, noe som er 48 flere enn året før.

– Antallet norske studenter i utlandet har økt hvert eneste år de siste årene, men i fjor var denne økningen noe mindre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

16 910 studenter tok hele utdanningen sin i utlandet i 2013–2014, en økning på fire prosent fra året før. Men antallet studenter som valgte å ta en del av utdanningen sin utenfor Norge, har gått noe ned. 7 514 delstudenter vil si 602 færre studenter enn året før, noe som tilsvarer en nedgang på 7,4 prosent.

Storbritannia mest populært

Andelen av den totale norske studentmassen som studerer i utlandet, holder seg også stabil. 13,3 prosent av alle som fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning forrige undervisningsår, reiste utenlands, året før gjorde 13,8 prosent det samme.

– 5 524 studenter valgte i fjor å ta hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia. USA følger på andreplass, men også Danmark, Australia og Polen er populære studieland, forteller Andreassen.

Økonomi, business, administrasjon og ledelse er de mest attraktive fagområdene for norske gradsstudenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Flest på bachelornivå

De fleste studenter som tar en hel grad utlandet med støtte fra Lånekassen, studerer på bachelornivå. Mens 9 559 studerte på bachelornivå, var det 6 858 gradsstudenter på mastergradsnivå.

Antall norske elever i videregående skole som reiser på utveksling, minket noe i 2013–2014. 2 034 elever tok ett år av videregående skole i utlandet dette undervisningsåret, en nedgang på 13,5 prosent.

Statistikk: Elever og studenter i utlandet i 2013-2014.