Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 10.01.2018
Den flytende renta i Lånekassen vil være 2,168 prosent i mars og april.

Flytende rente i Lånekassen har vært 2,168 prosent siden november 2017. Med flytende rente på 2,168 prosent også i mars og april, betyr det minst et halvt år med flytende rente på samme nivå. Flytende rente fra 1. mai blir offentligjort i begynnelsen av mars. 

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.

611 200 av Lånekassens tilbakebetalere har i dag flytende rente på studielånet sitt, mens 61 800 har fast rente. 

Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. Neste mulighet for å binde renta er 10.–17. februar.