Flytende studielånsrente synker

Sist oppdatert: 10.03.2020
Fra 1. mai blir flytende rente i Lånekassen 2,599 prosent.

Flytende rente fra 1. mai vil med det være 0,029 prosentpoeng lavere enn dagens flytende rente, som er 2,628 prosent.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.
Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 662 700 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 46 700 har fast rente.

Neste mulighet for å binde renten på studielånet er 10.–17. april.

Lenker:

Rentesatser i Lånekassen
Slik fastsettes rentene i Lånekassen