Historiske renter i Lånekassen

Sist oppdatert: 10.10.2019
Fra 1. november blir rentene i Lånekassen historiske: Aldri før har differansen mellom flytende rente og de tre fastrentene vært så liten. For første gang er også ti års fastrente lavere enn femårsrenten.

Fastrentene som gjelder fra 1. november er 2,482 prosent for tre års bindingstid, 2,579 prosent for fem år og 2,570 prosent for ti år. Flytende studielånsrente er 2,472 fra 1. november. Lite skiller de ulike rentene.

– Det er elleve år siden vi innførte fire rentealternativer for studielån i Lånekassen. Dette er det jevneste nivået mellom flytende rente og fastrentene vi har sett så langt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.
Frem til sommeren 1999 var det kun mulig å ha flytende rente på studielånet. Fra juli 1999 kunne kundene binde renten for tre år. Fra juli 2002 ble dette utvidet slik at kundene også kunne velge å binde renten for fem år, og fra januar 2008 ble det mulig å velge ti års fastrente i Lånekassen.

– Det er elleve år siden vi innførte fire rentealternativer for studielån i Lånekassen. Dette er det jevneste nivået mellom flytende rente og fastrentene vi har sett så langt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Frem til sommeren 1999 var det kun mulig å ha flytende rente på studielånet. Fra juli 1999 kunne kundene binde renten for tre år. Fra juli 2002 ble dette utvidet slik at kundene også kunne velge å binde renten for fem år, og fra januar 2008 ble det mulig å velge ti års fastrente i Lånekassen.

Forskjellen mellom flytende rente og fastrentene med tre, fem og ti års bindingstid blir nå på henholdsvis 0,010, 0,107 og 0,098 prosentpoeng. 

Alle fastrentene synker 

Årsaken til utjevningen er at alle fastrentene synker, mens flytende rente går noe opp. Tre, fem og ti års fastrente går ned med henholdsvis 0,039, 0,117 og 0,419 prosentpoeng sammenliknet med i dag.

– Det er verdt å merke seg at tiårsrenten blir lavere enn femårsrenten, som er første gang det skjer. I tillegg går tiårsrenten ned med over 0,4 prosentpoeng – det er lenge siden vi har hatt en så stor nedgang på tiårsrenten, sier Funnemark. 

Binde eller ikke?

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. november, kan gjøre det i perioden 10. til 17. oktober på Dine sider på lanekassen.no. 

– Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta. Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier Funnemark.

– Det er selvfølgelig gledelig å kunne tilby lån til utdanning med lave renter. Det er likevel greit å minne om at lånet skal tilbakebetales – vi er opptatt av at kundene skal ha bevissthet rundt både nåværende og fremtidig økonomi, sier Funnemark.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

 

Fakta om studielånsrentene

 

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Dette basisgrunnlaget gjelder både fast og flytende rente. 
  • Både flytende og fast rente på studielånet blir fastsatt annenhver måned.
  • 616 900 av tilbakebetalerne i Lånekassen har i dag flytende rente på studielånet sitt, mens 47 400 har fast rente.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her