Ikke gå glipp av stipend fra Lånekassen

Sist oppdatert: 06.07.2017
Elever i videregående skole som har fått skoleplass, kan nå søke om stipend fra Lånekassen for kommende skoleår. Alle med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men de må søke for å få det.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, men elevene må selv søke om stipendet – ellers går de glipp av pengene. Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. I skoleåret 2017–2018 er utstyrsstipendet på 1 014 kroner, 2 245 kroner eller 3 750 kroner per år, avhengig av utdanningsprogram.

– Når elevene søker om utstyrsstipend, sjekker vi samtidig om de kan ha rett til andre typer stipend. Lånekassen gir blant annet bostipend til elever som må bo borte for å gå på videregående, og grunnstipend til elever fra familier med svak økonomi, sier Hanne Bjertnes, senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen.

Må ha skoleplass

Før elevene kan søke om støtte fra Lånekassen, må de ha fått skoleplass og takket ja til den. I disse dager får 170 000 elever beskjed om nettopp det: at de har fått skoleplass. Elever som står på venteliste, eller som er usikre på om de skal bytte skole eller program, bør vente med å søke om stipend til de er sikre på hvilken skole og program de skal gå på.

– Da slipper de å søke om stipend på nytt når de har bestemt seg, påpeker Bjertnes.

Foreldre må signere for elever under 18 år

Elever over 18 år signerer selv avtalen om støtte, mens én av foreldrene må signere hvis eleven er under 18 år. Foreldre som har en digital postkasse før eleven søker om stipend, får kopi av svaret der. Foreldre uten digital postkasse får kopi av svaret i posten. Digital postkasse opprettes enkelt på norge.no.

Søknadsfristen for stipend og lån for høsten 2017 er 15. november.