Innbyggerundersøkelsen 2017: Lånekassen beste myndighetsorgan

Sist oppdatert: 07.07.2017
Difi presenterte i dag resultatene av innbyggerundersøkelsen 2017. Brukerne har igjen kåret Lånekassen til det myndighetsorganet de er mest fornøyde med.

I tillegg til å komme best ut av myndighetsorganene på tilfredshet totalt, som Lånekassen også har gjort i tidligere innbyggerundersøkelser, skårer vi også best blant myndighetsorganene på brukernes tillit.

Videre kommer Lånekassen, som i innbyggerundersøkelsen 2015, også meget godt ut hva gjelder brukernes oppfatninger om de digitale tjenestene. Brukerne sier de er svært godt fornøyde med mulighetene de har til å utføre oppgaver over internett, og svarer at de synes det er lett å utføre disse oppgavene over nett.

Total tilfredshet:

Diagram - innbyggerundersøkelsen

– Viser at vi gjør mye riktig

– Dette er resultater vi er veldig fornøyde med. Vi jobber hardt for å yte det beste for kundene våre, og slike tilbakemeldinger viser at vi gjør mye riktig, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

– Vi er også godt fornøyde med at brukerne i undersøkelsen sier de synes det er lett å finne fram til informasjon om kundeforholdet sitt på nett, og at de syns det er lett å forstå informasjonen fra oss, sier Andreassen.

Fjerde gang

Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Undersøkelsen består av en innbyggerdel og en brukerdel. Innbyggerdelen besvares av innbyggere både med og uten brukererfaring, mens brukerdelen kun besvares av dem med brukererfaring. Innbyggerundersøkelsen 2017 er den fjerde innbyggerundersøkelsen fra Difi.  

Les mer om innbyggerundersøkelsen 2017 på difi.no.