Laveste flytende studielånsrente noensinne

Sist oppdatert: 10.07.2020
Fra 1. september settes flytende rente i Lånekassen ned til 1,539 prosent. Det er laveste flytende studielånsrente noensinne.

Flytende rente vil fra 1. september være 0,62 prosentpoeng lavere enn dagens flytende rente, som er 2,159 prosent. Siden mars i år har flytende studielånsrente sunket med noe over ett prosentpoeng fra 2,599 prosent.

– Aldri før har flytende rente på studielån vært lavere enn den vil være fra 1. september, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark.

Sist flytende rente var tilnærmet like lav var i 2016, da renten en periode var nede på 1,756 prosent.

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen
Nina Schanke Funnemark, administerende direktør i Lånekassen.
Foto: Hege Aas / Lånekassen

Basert på markedsrenter

Renten i Lånekassen baseres på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente i Lånekassen beregnes ut fra et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene på boliglån i markedet.

Flytende rente med virkning fra 1. september er basert på markedsrentene på boliglån slik de var gjennom mai og juni.

Ni av ti har flytende rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

669 300 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 37 800 har fast rente.

Neste mulighet for å binde renten på studielånet er 10.–17. august.

Les mer om rentesatser i Lånekassen.

Les mer om hvordan renten fastsettes i Lånekassen.