Siste frist for å søke om stipend og lån

Sist oppdatert: 12.11.2018
Studenter og elever som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten 2018, må søke senest torsdag 15. november.

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for dette høstsemesteret, sier Nina Schanke Funnemark, administerende direktør i Lånekassen.

15. november er søknadsfristen, både for studenter i høyere og annen utdanning og elever i videregående opplæring. Fristen for å melde endringer, for eksempel hvis du avbryter utdanningen eller bytter lærested, er før støtteperioden er avsluttet.

Hvert år søker over 260 000 studenter om støtte til utdanning i både Norge og utlandet. For skoleåret 2017-2018 delte Lånekassen ut over 27 milliarder kroner i utdanningsstøtte til studenter. Samme skoleår søkte 170 000 elever om utdanningsstøtte, og mer enn to milliarder kroner ble gitt til elever i videregående opplæring.

Alle elever kan få utstyrsstipend

Alle elever i videregående har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen, så lenge de har ungdomsrett. Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke nødvendig utstyr, som for eksempel musikkinstrument, kokkeklær eller PC. Elevene får 1 032 kroner, 2 285 kroner eller 3 818 kroner i utstyrsstipend, avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar.

I fjor unnlot 13 700 elever å søke om utstyrsstipend, selv om alle unge med rett til videregående opplæring kan få utstyrsstipend, hvis de søker om det.

– Vi oppfordrer de som ennå ikke har søkt, til å søke, fortsetter Funnemark.

Kan også få andre stipend

Lånekassen sjekker automatisk om eleven også har rett til andre typer stipend, som grunnstipend og bostipend, når de søker om utstyrsstipend

Lærlinger har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend og lån. Søknadsfristen for lærlinger er 30. juni 2019, eller når kontrakten ender, hvis det skjer tidligere.