Stabile fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 08.12.2017
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar 2018 være 2,168 prosent for tre års bindingstid, 2,433 prosent for fem år og 3,008 prosent for ti år.

Den flytende renta på studielånet holder seg stabil på 2,168 prosent, også fra 1. januar. Det betyr at både tre års fastrente og flytende rente vil være på 2,168 prosent fra nyttår.

– Mens tre års og fem års fastrente synker med knappe 0,01 prosentpoeng, stiger tiårsrenta tilsvarende marginalt med 0,01 prosentpoeng, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Kan binde 10.–17. desember

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.

551 420 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 62 211 har fastrente.

– Studenter som avslutter utdanningen før jul, kan ikke binde renta nå. De må vente til februar med å søke om fastrente fra 1. mars, påpeker Herstad.

Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan heller ikke binde renta.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente.

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.