Stabilt lave fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 13.07.2017
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. juli være 2,227 prosent for tre års bindingstid, 2,491 prosent for fem år og 3,057 prosent for ti år.

Tre års fastrente synker nå med 0,039 prosentpoeng, mens femårsrenta synker marginalt med 0,02 prosentpoeng.

– Ti års fastrente forblir uendret. Det samme gjør den flytende renta, som fortsatt vil være på 2,208 prosent fra 1. juli, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Kan binde mellom 10. juni og 17. juni

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. juli, kan gjøre det i perioden 10.–17. juni. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.

573 260 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 73 500 har fast rente. Men ikke alle med flytende rente kan få binde renta:

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Herstad.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.