Stabilt lave fastrenter i Lånekassen

Sist oppdatert: 11.06.2019
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. juli være 2,521 prosent for tre års bindingstid, 2,765 for fem år og 3,173 for ti år. Treårsrenten går litt opp, mens fem- og tiårsrenten går minimalt ned.

Treårsrenten øker med 0,059 prosentpoeng, mens fem- og tiårsrenten går ned med henholdsvis 0,019 og 0,068 prosentpoeng sammenliknet med i dag. Fra 1. juli vil alle fastrentene være høyere enn den flytende studielånsrenten, som vil være 2,198 prosent.

Binde eller ikke?

– Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta. Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Om det lønner seg å binde renten eller ikke, vet man ikke før bindingsperioden er over. Lånekassen har sett på fastrenteavtaler som snart løper ut:

  • De som hadde bundet renten for tre år på 1,5 prosent fra 1.9.2016, har i gjennomsnitt hatt 0,5 prosentpoeng lavere rente enn den flytende i perioden. Disse kundene har dermed spart penger på å ha fast rente.
  • De som hadde bundet renten for fem år på 2,7 prosent fra 1.9.2014, har hatt en rente som i gjennomsnitt lå 0,5 prosentpoeng over den flytende. Disse kundene har tapt på å ha fast rente.
  • De som bandt renten på 5 prosent for ti år fra 1.7.2009, har i gjennomsnitt hatt 2,5 prosentpoeng høyere rente enn den flytende renten i samme periode. Disse kundene har tapt på å ha fast rente.

Slik søker du om fast rente

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. juli, kan gjøre det i perioden 10.–17. juni. De søker om fast rente på Dine sider. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

640 300 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, og 49 000 har fast rente.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet.