Studielånsrenten fortsetter å synke

Sist oppdatert: 10.09.2020
Den flytende renten i Lånekassen synker til 1,391 % fra 1. november. Det er den laveste rentesatsen i Lånekassens historie.

Flytende rente i Lånekassen går ned med 0,148 prosentpoeng, til 1,391 %.

1. september sank flytende studielånsrente til 1-tallet, og det med god margin. Nå settes renten ytterligere ned, til 1,391 %.

– Det betyr at kunder med flytende rente er sikret studielånsrente langt ned på 1-tallet ut året, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Nina Schanke Funnemark
Nina Schanke Funnemark, adm.dir. i Lånekassen. Foto: Hege Aas, Lånekassen

Og dette gjelder for 9 av 10 som betaler på studielånet sitt. Per i dag har 645 000 av Lånekassens kunder flytende rente, mens 43 000 kunder har fast rente.

Men også alle de som bandt renten på studielånet ved forrige mulighet, i perioden 10. til 17. august, nyter rente på 1-tallet. Satsen for tre, fem og ti års fastrente var da på henholdsvis 1,579 %, 1,677 % og 1,952 %.  

De neste fastrentene offentliggjøres før 10. oktober. 

Fakta om studielånsrentene

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og er fastsatt på grunnlag av gjennomsnittet av de fem beste boliglånstilbudene i markedet (basisrenten). Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.
  • Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned.
  • 645 000 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, mens 43 000 har fast rente.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her