Støttemottakere og tilbakebetalere 2015-2016

Sist oppdatert: 21.03.2017
Tildeling av støtte 2015-2016
Antall støttesøkere 422 558
Antall støttemottakere 393 930
Antall låntakere 238 962
Antall stipendmottakere (eksl. omgjøringsstipend) 238 572
Lån (i millioner kr) 22 710
Utbetalt stipend (i millioner kroner) 3 660
Lån og stipend i alt (i millioner kroner) 26 369
Tilbakebetaling av lån
Antall tilbakebetalende låntakere per 31.12 653 842
Beløp i milloner kroner
Totalt utestående fordringer 164 000
Utestående renter 1 620
Ettergivelse basert på rettigheter 596
Rentestøtte 847
Regnskapsførte tap 358