Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eksempel på hvor mye du kan få

  Høyere og annen utdanning - fulltidsutdanning* Per måned - ett barn
  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2019 på 411 968 kroner eller lavere** 12 737 kr

  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2019
  mellom 411 968 kroner og 446 308 kroner

  11 020 kr -
  12 737 kr

  Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2019 høyere enn 446 308 kroner 11 020 kr
  Enslig forsørger med overgangsstønad 11 020 kr

  * Er du i deltidsutdanning, vil du få stipend i forhold til studiebelastningen din.
  ** Grensen for person- og kapitalinntekt for ektefelle/samboer for forsørgerstipend i 2018 er 399 969 kroner og 425 357 kroner i 2020. Hvis ektefellen/samboeren din har høyere årsinntekt enn dette, blir forsørgerstipendet redusert med fem prosent per måned av inntekten som er over grensen.